O NAMA

Naše preduzeće PAMUK d.o.o. Sarajevo je registrovano 2014. godine sa ciljem zapošljavanja profesionalnog osposobljavanja osoba sa invaliditetom za pružanje usluga renovacije stambenih i poslovnih prostora, molersko-farbarskih radova, eramičarskih i parketarskih radova, grafičkih i štamparskih usluga, te usluga šivanja zavjesa i tekstilnih ukrasa za kuću i izrade žaluzina i trakastih zavjesa za stambene i poslovne prostorije
– SVE ZA SAVRŠEN DOM.
Niz profesionalnih usluga potrebnih za renovaciju nudimo na jednom mjestu.

MISIJA

da postanemo prepoznatljivi po kvaliteti usluga koje nudimo – da svojim znanjem, vještinama i iskustvom možemo odgovoriti zahtjevima tržišta – da našim primjerom animiramo invalidna lica da sopstvenim snagama možemo obezbijediti bolju budućnost

VIZIJA

Svojom raznovrsnom ponudom uslugaželimo učestvovati u kreiranju i unapređenju kvalitet – nih uslova života i rada naših klijenata. Cilj nam je uključiti invalidna lica u radni proces i omogućiti im jednake šanse
zapošljavanje, te unaprijediti njihova znanja i vještine kako bi bili konkurentni na tržištu rada.
Zadovoljan klijent je naš uspjeh!